Årets aktiviteter
Velkommen til Citroen Nord og Vestjyllands hjemmeside. Vi er en underafdeling af Dansk Citroen Klub. Vi håber du har lyst til at deltage i en eller flere af de mange aktiviteter  Dansk Citroën Klub tilbyder i årets løb.  Du kan tilmelde dig til mere en interesse gruppe eks. Hvis du har en  HY, Mehari eller anden Citroën model.  Du melder dig ind ved at klikke på ”indmelding”  linket går til  Dansk Citroën klub´s hovedafdeling, det er også D.C.K der  opkræver kontingent for hoveklubben og underafdelinger.